Oferta szkoły

Liceum Ogólnokształcące im.Stanisława Konarskiego STO

 

Oferta LO STO.pdf

 

 

W roku szkolnym 2012/13 do szkół ponadgimnazjalnych weszła  reforma podstawy programowej. Licealiści w pierwszej klasie  uczą się przedmiotów ogólnych, a od drugiej wybierać będą minimum dwa przedmioty, które będą realizowali w zakresie rozszerzonym. 

Chcemy być szkołą wielkich możliwości i marzeń dlatego rozważamy możliwość stworzenia profili przedmiotów rozszerzonych zgodnie z oczekiwaniami naszych uczniów

Proponujemy nasze sprawdzone przez lata profile:

 

PROFIL MEDYCZNY

To blok dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, biologia, farmacja, stomatologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, weterynaria, promocja zdrowia oraz niektórych kierunkach na Akademii Wychowania Fizycznego, jak rehabilitacja i fizjoterapia. Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym):
biologia, chemia oraz do wyboru: fizyka lub matematyka. Uczniowie biorą udział w akcjach i kampaniach prozdrowotnych, warsztatach tematycznych i projektach organizowanych przez m.in., Śląski Uniwersytet

 

PROFIL POLITECHNICZNY

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, lubiących eksperymentować, kreatywnych, planujących w przyszłości studia politechniczne (architektura, elektromechanika, informatyka, automatyka i robotyka, itp.) lub uniwersyteckie (nauki ścisłe). Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym): matematyka, fizyka, informatyka.
Młodzież ma także możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wzbogacania wiedzy na zajęciach z historii sztuki. Bierze aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez Politechnikę Śląską.

 

PROFIL HUMANISTYCZNY

  

Utworzony z myślą o przyszłych studentach kierunków społecznych czyli prawa, socjologii, politologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa, filologii polskiej, historii.

Profil ten jest propozycją dla uczniów o uzdolnieniach w kierunku nauk humanistycznych i społecznych, chcących lepiej zrozumieć problemy współczesnego świata. Realizowany program ma im pomóc w dalszym rozwijaniu zdolności i wyposażyć w taki zasób wiedzy, aby mogli świadomie, podjąć decyzję o kierunku studiów wyższych, a później z powodzeniem kontynuować naukę.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia z elementami retoryki. Obok języków obcych nowożytnych realizowany jest kurs języka łacińskiego.

 

PROFIL EKONOMICZNY

Program tego bloku przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych, takich jak ekonomia, administracja, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, stosunki międzynarodowe.
Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym): matematyka oraz do wyboru: geografia lub historia. Uczestniczymy w programach edukacyjnych organizowanych przez: NBP, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Na zajęciach z przedsiębiorczości oswajamy się z trudnymi problemami gospodarczymi, poznajemy ich mechanizmy,

 

Nasz absolwent ma solidne podstawy, aby kontynuować edukację na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Oferta edukacyjna

Zobacz ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

Osiągnięcia

Przeczytaj o osiągnięciach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum.

Katalog STO

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem, prezentującym ofertę szkoły.

Pobierz katalog

Losy absolwentów

Jakie studia wybrali po nauce w STO?

Czytaj więcej...

Nasze atuty

Jest STO powodów dla których warto uczyć się z nami!

Czytaj więcej...

Baza dydaktyczna

W naszej szkole znajduje się 12 pracowni przedmiotowych, w tym 5 nowoczesnych pracowni multimedialnych.

Czytaj więcej...

Współpraca z uczelniami

Informacje o współpracy STO z uczelniami wyższymi.

Czytaj więcej...

Gazetka STO

Zapraszamy do zapoznania się z gazetkami redagowanymi przez naszych uczniów

Gimnazjum
Szkoła Podstawowa

Newsletter STO

Informacje o wydarzeniach w naszym Zespole Szkół

nr 1  nr 2  nr 3  nr 4  nr 5 

Oferta wycieczek

Prezentujemy aktualną ofertę wycieczek szkolnych.

Czytaj więcej...