Historia

I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego już od dwudziestu lat jest znaczącym elementem krajobrazu katowickiej oświaty.

W 1990 roku grupa rodziców i nauczycieli doprowadziła do powstania pierwszej w Katowicach Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. W 1999 roku, w wyniku reformy edukacji, utworzyliśmy także Społeczne Gimnazjum.

Powstanie tej szkoły było jedną z pierwszych inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego w Katowicach. Umożliwiły je zmiany ustrojowe i organizacyjne, jakie zaszły w kraju po1989r.Od początku swej działalności nasza placówka spotyka się z zainteresowaniem tych, którym szczególnie zależy na bardzo dobrej edukacji swoich dzieci.

Powstała dwadzieścia lat temu szkoła stała się równocześnie prekursorem kształcenia niepublicznego w Katowicach. Zaoferowała poszerzoną ofertę edukacyjną, szczególnie w zakresie nauczania języków obcych i informatyki, zagwarantowała indywidualizację procesu dydaktycznego, wynikającą z małej liczebności grup oraz bliski kontakt szkoły z uczniami i rodzicami. Rodzice uzyskali możliwość współtworzenia modelu szkoły dla swoich dzieci, uczniowie zaś stali się partnerami nauczycieli w procesie zdobywania wiedzy.

Od pierwszych dni istnienia nasza szkoła stawia sobie wymagania, takie jak: mała grupa uczniów na zajęciach edukacyjnych, dobrze wykwalifikowani nauczyciele, osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny, szacunek dla ucznia, zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia.

Naszym celem jest wychowanie uczniów na dobrych ludzi i obywateli, którzy będą wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Wcielamy w życie ideały wychowawcze oparte na wartościach stworzonych przez ogólnoludzką cywilizację. Chcemy, aby uczniowie dążyli w swoich poszukiwaniach do ideałów prawdy, dobra i piękna. Tworząc kulturę pozytywnych wzorców, staramy się, aby wychowankowie poznawali również i stosowali zasady demokracji.

Nasi wychowankowie osiągają liczne sukcesy – zdobywają laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych, literackich oraz zawodach sportowych. O skuteczności działań pedagogów świadczą znakomite wyniki egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum. Historia pokazuje, że wszyscy absolwenci Społecznego Liceum zdają z powodzeniem maturę i dostają się na studia.

W naszej szkole wszyscy się znają. Dzięki kameralnej atmosferze jest rodzinnie i bezpiecznie. Nauka odbywa się w małych grupach, sprzyja to indywidualizacji procesu nauczania. W takich warunkach można łatwiej odnaleźć utalentowane dzieci, a następnie promować je w różnych konkursach. Z kolei ci, którzy mają problemy z nauką, nie giną u nas w tłumie, lecz poprzez systematyczną pracę na zajęciach pozalekcyjnych oraz pomoc szkolnego pedagoga, z powodzeniem przyswajają wymagany materiał.

Jednak najwyżej ceni się w szkole indywidualne sukcesy każdego ucznia, osiągane w codziennej pracy, które budują poczucie własnej wartości i pozwalają zmierzyć się z wyzwaniami dorosłego życia.

Podkreśleniem realizacji tych szczytnych założeń w codziennym życiu jest przyznanie w 2005 roku naszej Pani Dyrektor Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego za wzorowe wcielanie w życie ideałów i zasad STO, stworzenie aktywnego środowiska i świetnych szkół.

Dzięki wytrwałości i rzetelnej pracy osiągnęliśmy sukces. Dziś, po dwudziestu latach istnienia, możemy śmiało powiedzieć, że I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego to wśród innych szkół znana i licząca się marka.

Oferta edukacyjna

Zobacz ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

Osiągnięcia

Przeczytaj o osiągnięciach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum.

Katalog STO

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem, prezentującym ofertę szkoły.

Pobierz katalog

Losy absolwentów

Jakie studia wybrali po nauce w STO?

Czytaj więcej...

Nasze atuty

Jest STO powodów dla których warto uczyć się z nami!

Czytaj więcej...

Baza dydaktyczna

W naszej szkole znajduje się 12 pracowni przedmiotowych, w tym 5 nowoczesnych pracowni multimedialnych.

Czytaj więcej...

Współpraca z uczelniami

Informacje o współpracy STO z uczelniami wyższymi.

Czytaj więcej...

Gazetka STO

Zapraszamy do zapoznania się z gazetkami redagowanymi przez naszych uczniów

Gimnazjum
Szkoła Podstawowa

Newsletter STO

Informacje o wydarzeniach w naszym Zespole Szkół

nr 1  nr 2  nr 3  nr 4  nr 5 

Oferta wycieczek

Prezentujemy aktualną ofertę wycieczek szkolnych.

Czytaj więcej...