O STO

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE(www.sto.org.pl) rozpoczęło działalność w 1989 roku. Jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim działającym poprzez Koła Terenowe zgodnie ze statutem. Organizacja ta zrzesza wszystkich zainteresowanych kondycją polskiej oświaty i tworzeniem jej nowych, alternatywnych form. Należą do niego przede wszystkim rodzice i nauczyciele. Naczelnym zadaniem STO jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz poprawy edukacji dzieci i młodzieży, uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania.

Założeniem działalności szkół społecznych prowadzonych przez STO jest mała grupa uczniów, dobrze wykwalifikowani nauczyciele, osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny, szacunek dla ucznia, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia.

 

Organem prowadzącym I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych  im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach jest Samodzielne Koło Terenowe nr 28 STO w Katowicach. Koło posiada osobowość prawną i ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Praca na rzecz Koła jest działalnością społeczną

 

Skład Zarządu Koła:

Jacek Bednorz - prezes

Tomasz Gackowski  - wiceprezes

Beata Molenda  - sekretarz

Renata Hanslik - skarbnik

Jakub Jarząbek  - członek

 

 

Dane koła:

Numer KRS         0000059348

Numer konta        Bank Pekao II o/Katowice
                       81124029591111001070745899

Numer NIP          634-14-27-932

Numer REGON   270192579

Adres       ul. Mikołowska 26,  40-066 Katowice

Oferta edukacyjna

Zobacz ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

Osiągnięcia

Przeczytaj o osiągnięciach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum.

Katalog STO

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem, prezentującym ofertę szkoły.

Pobierz katalog

Losy absolwentów

Jakie studia wybrali po nauce w STO?

Czytaj więcej...

Nasze atuty

Jest STO powodów dla których warto uczyć się z nami!

Czytaj więcej...

Baza dydaktyczna

W naszej szkole znajduje się 12 pracowni przedmiotowych, w tym 5 nowoczesnych pracowni multimedialnych.

Czytaj więcej...

Współpraca z uczelniami

Informacje o współpracy STO z uczelniami wyższymi.

Czytaj więcej...

Gazetka STO

Zapraszamy do zapoznania się z gazetkami redagowanymi przez naszych uczniów

Gimnazjum
Szkoła Podstawowa

News STO

Informacje o wydarzeniach w naszym Zespole Szkół

nr 1  nr 2  nr 3  nr 4  nr 5 

Oferta wycieczek

Prezentujemy aktualną ofertę wycieczek szkolnych.

Czytaj więcej...