Oferta szkoły

I Społeczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

 

Nasze gimnazjum jest niewielką, kameralną szkołą, co sprzyja tworzeniu dobrej atmosfery i właściwych relacji między uczniami a nauczycielami. Każdy uczeń jest traktowany, jako jednostka, nie "ginie w tłumie". Cechą wyróżniającą naszą szkołę jest jej - dobrze pojęta - elitarność. Ze względu na fakt, że w całym naszym gimnazjum może uczyć się tylko 96 osób, znamy każdego ucznia. Nikt nie jest anonimowy, nie pozostaje jedynie "numerkiem z dziennika". Każdy uczeń jest konkretnym młodym człowiekiem, który nie pozostaje sam ze swoimi problemami, porażkami czy sukcesami. Po prostu znamy się wzajemnie i mamy dla siebie czas.

 

Szkoła kładzie nacisk na twórcze myślenie uczniów, umiejętność sprawnego zdobywania, gromadzenia i wykorzystywania informacji. Proces ten doskonalony jest poprzez metody aktywizujące stosowane przez nauczycieli – wykorzystywanie multimediów, warsztaty terenowe, liczne projekty, wycieczki edukacyjne. Przygotowuje również do życia w nowoczesnym społeczeństwie dbając o wysoki poziom nauczania języków obcych i informatyki.

W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczenia się języków obcych: języka angielskiego w wymiarze czterech godzin lekcyjnych tygodniowo. Zajęcia odbywają się w grupach zróżnicowanych według poziomu wiedzy i umiejętności. Młodzież uczy się również drugiego języka - ma do wyboru język niemiecki, francuski lub hiszpański w wymiarze trzech godzin tygodniowo.

 

Wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska, spełniająca wszystkie wymogi formalne, stara się wychowywać uczniów w szacunku dla drugiego człowieka, ucząc nie tylko zdrowej rywalizacji, ale i współdziałania. Duży nacisk kładziemy również na realizację treści programowych związanych z realizacją ścieżek edukacyjnych. Wiele miejsca w naszych programach zajmuje edukacja kulturalna, europejska, medialna, ekologiczna i prozdrowotna.

 

W naszej szkole bardzo troszczymy się o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów, organizujemy różnorodne zajęcia profilaktyczne prowadzone przez specjalistów: pedagogów, psychologów, terapeutów, przedstawicielami policji czy straży miejskiej.

 

Nasza szkoła oferuje swoim uczniom możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach z nauczycielami, podczas których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania.

 

Najlepszym potwierdzeniem jakości pracy naszej szkoły są bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych oraz ich sukcesy na różnych płaszczyznach.

Oferta edukacyjna

Zobacz ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

Osiągnięcia

Przeczytaj o osiągnięciach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum.

Katalog STO

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem, prezentującym ofertę szkoły.

Pobierz katalog

Losy absolwentów

Jakie studia wybrali po nauce w STO?

Czytaj więcej...

Nasze atuty

Jest STO powodów dla których warto uczyć się z nami!

Czytaj więcej...

Baza dydaktyczna

W naszej szkole znajduje się 12 pracowni przedmiotowych, w tym 5 nowoczesnych pracowni multimedialnych.

Czytaj więcej...

Współpraca z uczelniami

Informacje o współpracy STO z uczelniami wyższymi.

Czytaj więcej...

Gazetka STO

Zapraszamy do zapoznania się z gazetkami redagowanymi przez naszych uczniów

Gimnazjum
Szkoła Podstawowa

Newsletter STO

Informacje o wydarzeniach w naszym Zespole Szkół

nr 1  nr 2  nr 3  nr 4  nr 5 

Oferta wycieczek

Prezentujemy aktualną ofertę wycieczek szkolnych.

Czytaj więcej...