Patron

Stanisław KonarskiSTANISŁAW KONARSKI, właściwie Hieronim Franciszek Konarski (1700-1773), ksiądz, pedagog, pisarz polityczny, poeta. W wieku 25 lat wyjechał do Włoch. Przez dwa lata studiował w Rzymie w Collegium Nazarenum. Następnie w latach 1729-30 przebywał we Francji, Austrii i Niemczech. W szkołach pijarskich wykładał poezję i retorykę.

W latach 1741-42 był prowincjałem pijarów w Polsce.

Po powrocie do kraju przystąpił do pracy nad zbiorem praw polskich (od statutów wiślickich). Był stronnikiem Stanisława Leszczyńskiego.

I IX 1740 otworzył nowoczesną szkołę - Collegium Nobilium. Program nauki obejmował nauki matematyczno-przyrodnicze, prawo polskie, ekonomię, naukę języków, lekturę dzieł nowożytnych pisarzy (B. Pascal, I. Newton, Kartezjusz itd.) oraz np. taniec. Konarski kierował szkołą do 1756. Pokolenie wychowane w jego szkole doprowadziło do kolejnych reform, m.in. do założenia Szkoły Rycerskiej i Komisji Edukacji Narodowej.

Przeprowadził reformę szkół pijarskich, zwracając szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Na krótko związany z partią saską, później popierał reformatorski program Familii.

Walczył o reformę sejmowania, m.in w dziele O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów (1760-63) domagał się zniesienia liberum veto na rzecz zasady podejmowania decyzji większością głosów Inne dzieła:

  • Zbiór praw Volumina legum
  • Gramatyka polsko-łacińska
  • O poprawie wad wymowy
  • Zbiór wierszy Opera lirica
  • O religii poczciwych ludzi


Stanisław Konarski cieszył się przychylnością króla Stanisława Augusta, był uczestnikiem obiadów czwartkowych. W 1771 król kazał wybić na jego cześć medal Sapere auso tzn. "Temu, który odważył się być mądrym".

Konarski zmarł w 1773, jego pogrzeb przerodził się w wielką manifestację. Prochy zaginęły podczas Powstania Listopadowego, natomiast serce znajduje się obecnie w prezbiterium pijarskiego kościoła Przemienienia Pańskiego w Krakowie.

Oferta edukacyjna

Zobacz ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

Osiągnięcia

Przeczytaj o osiągnięciach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum.

Katalog STO

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem, prezentującym ofertę szkoły.

Pobierz katalog

Losy absolwentów

Jakie studia wybrali po nauce w STO?

Czytaj więcej...

Nasze atuty

Jest STO powodów dla których warto uczyć się z nami!

Czytaj więcej...

Baza dydaktyczna

W naszej szkole znajduje się 12 pracowni przedmiotowych, w tym 5 nowoczesnych pracowni multimedialnych.

Czytaj więcej...

Współpraca z uczelniami

Informacje o współpracy STO z uczelniami wyższymi.

Czytaj więcej...

Gazetka STO

Zapraszamy do zapoznania się z gazetkami redagowanymi przez naszych uczniów

Gimnazjum
Szkoła Podstawowa

Newsletter STO

Informacje o wydarzeniach w naszym Zespole Szkół

nr 1  nr 2  nr 3  nr 4  nr 5 

Oferta wycieczek

Prezentujemy aktualną ofertę wycieczek szkolnych.

Czytaj więcej...