Oferta szkoły

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicachstara się być szkołą przyjazną uczniowi, to znaczy taką, żeby uczniowie z chęcią i uśmiechem na ustach przychodzili na lekcje.

 

Podstawową zasadą organizacyjną szkoły małe zespoły klasowe liczące 16 uczniów. Dzięki temu nauczyciele- kochający swoją pracę  mogą traktować każdego z uczniów indywidualnie i urozmaicać lekcje stosując nowoczesne metody nauczania, ucząc np. przez zabawę.

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w stałych godzinach od 8.00-14.15. Uczniowie mają codziennie 7 lekcji, co wiąże się ze zwiększoną ilością godzin z poszczególnych przedmiotów i możliwością korzystania z oferty dydaktyczno-kulturalnej innych placówek, bez szkody dla realizacji programu nauczania. Wyjścia do kina i teatru, wycieczki, różnorodne zajęcia profilaktyczne czy imprezy szkolne nie więc w naszej szkole rzadkością.

Harmonogram zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 STO.pdf

 

Duży nacisk szkoła kładzie na naukę języków obcych. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Na zajęciach pozalekcyjnych mogą poznawać natomiast tajniki języka francuskiego i hiszpańskiego.

 

Dbamy również o rozwój fizyczny swoich uczniów. Dlatego w planie zajęć przeznaczono 2 godziny na pływanie i 3 godziny na gimnastykę.

Uczniowie w ramach edukacji wczesnoszkolnej mają zajęcia z rytmiki i muzyki, w ramach których przygotowują swoje występy na szkolnych uroczystościach. Tworzą także  „Szkolny Teatr Osobliwości”, do którego należą wszyscy uczniowie klas 1-3.

W ramach współpracy z Pałacem Młodzieży uczniowie naszej szkoły korzystają z ciekawych zajęć w specjalistycznych pracowniach: ceramiki, grafiki, informatyki, edukacji muzycznej, kółka szachowego czy też uczestniczą w treningach sekcji sportowych tj. judo, szermierki, pływania.

 

Absolwenci  naszej Szkoły Podstawowej uzyskują bardzo dobre wyniki na Sprawdzianie po Szóstej Klasie oraz odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Oferta edukacyjna

Zobacz ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

Osiągnięcia

Przeczytaj o osiągnięciach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum.

Katalog STO

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem, prezentującym ofertę szkoły.

Pobierz katalog

Losy absolwentów

Jakie studia wybrali po nauce w STO?

Czytaj więcej...

Nasze atuty

Jest STO powodów dla których warto uczyć się z nami!

Czytaj więcej...

Baza dydaktyczna

W naszej szkole znajduje się 12 pracowni przedmiotowych, w tym 5 nowoczesnych pracowni multimedialnych.

Czytaj więcej...

Współpraca z uczelniami

Informacje o współpracy STO z uczelniami wyższymi.

Czytaj więcej...

Gazetka STO

Zapraszamy do zapoznania się z gazetkami redagowanymi przez naszych uczniów

Gimnazjum
Szkoła Podstawowa

Newsletter STO

Informacje o wydarzeniach w naszym Zespole Szkół

nr 1  nr 2  nr 3  nr 4  nr 5 

Oferta wycieczek

Prezentujemy aktualną ofertę wycieczek szkolnych.

Czytaj więcej...